زرنه کلهر

اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی،اقتصادی

نمونه ای از یک وصیت نامه در تاریخ 1313/6/15

 

مفاد آن بدین شرح است:

    این کمینه( حقیر) زینت خانم ورثه مرحوم رحیم خان اقبالی دارنده شناسنامه 179 صادره از ایوان هستم. در موضوع ورثه پدری مرحوم رحیم خان راجع به املاک ورثه پدری از محل زرنه و ترن و میر علمشاه و کلان و نیان و میان دار و خو آخلگه و نی پهن سومار که ملک موروثی و ابا اجدادی ماها بوده و چون مرحوم رحیم خان  دارای یک پسر عزیزخان نام و این کمینه بوده علیهذا بموجب مدارک آقای عزیزخان که سهمیه پدری برای اینجانب تعیین نموده زیرا در این موقع ورثه پدری خود را به ظهراب(سهراب) اقبالی فرزند خود واگذار نمودم، مطابق شریعت خدا و رسول خدا رجوع به شخص ظهراب نمودم و بعدا هیچ کس از وارثان مرحوم اقبال خانی حق مداخله ندارد و هر کس ادعا یا حرفی بیمورد بیاورد  در حضور پیغمبر و روز قیامت عاقبت نداشته باشد و برای بعدا این وصیت نامه پوشیده و مخفی نماند.

اثر انگشت: زینت خانم

و گواهان

اثر انگشت  مرحوم کدخدا نادعلی غلامی

اثر انگشت مرحوم کدخدا امیرخان شفیعی

اثر انگشت مرحوم حاجیعلی خان فیلی

 در صفحه بعد اظهار موافقت (با مهر) مرحوم عزیز خان اقبالی در تاریخ 1313/7/31

با حضور مرحوم حبیب خان اقبالی (تأیید با مهر) و امضاء مرحوم حاجیعلی خان فیلی

 

 

عکس های گرفته شده توسط آقای حیدر اسماعیلی در سال 1355

 

 زرنه قدیم

 

زرنه قدیم 

مدرسه سعدی زرنه

 

 

 زرنه قدیم

 

 

 

دستخط مرحوم میرزاخان شفیعی در سال 1332 خورشیدی

 

 

دستخط مرحوم درویش خان اقبالی در سال 1343 خورشیدی

 

 

 دستور پیگیری دعاوی ملکی عزیز خان اقبالی و برادران از جانب حکومت باوند پور(کلهر) خطاب به نایب محمد آقا

شعشعانی نماینده دولت به منظور بازپس گیری املاک  مصادره شده توسط حکومت

 

 

 

حکم کدخدایی مرحوم کدخدا علی عسکر غلامی(میاندار زرنه و طایفه ابواب جمعی خود)

 

 

صورت مجلس اعطای زمین جهت ساخت مدرسه در زرنه

 

 

مرحوم میرزا خان شفیعی

 

 

مرحوم مراد خان آزادی

 

 

مرحوم کدخدا علی عسکر غلامی

 

 

 مرحوم جهانگیر خان اقبالی

 

 

 

 

مرحوم درویش خان اقبالی

 

 

 

مرحوم حیدر خان اقبالی

 

 

مرحوم بهمن خان اقبالی

 

مرحوم درویش فتحی و  مرحوم جهانبخش معروف به جانی کل کش (شکارچی قهار و مشهور منطقه)

 

عده ای از مردم زرنه( حاج حسین فیلی ، جعفر اسماعیلی و ...) و مسؤلین بنیاد مسکن ایلام در افتتاح طرح شهرسازی زرنه 1373

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ساعت 6:10  توسط هرمز اقبالی  |