زرنه کلهر

اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی،اقتصادی

سند شماره 2
    سند مربوط به دعاوی ملکی وراث ملک قاسم خان و خسرو خان فرزندان اقبال خان که املاک آنان در سال 1311 هجری خورشیدی توسط رضا شاه مصادره شده است و وراث جهت استرداد املاک، شکایت خود را در سال 1323 هجری خورشیدی تقدیم ریاست مجلس شورای ملی وقت نموده اند و این سند از مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به دست آمده است.    که این املاک شامل: زرنه، ترن، میر علمشاه، نیان، کلان، نی پهن علیا و سفلی، خوک آخلگه در سومار، پشت تنگ گرمه، گاومهر، پشت تنگ بابا حیدر، پشت تنگ میوانه، میان دار ترن تا حد تنگ بابا حیدر، ویله، قیلان و گل خورک که این املاک سه دانگ مشاع از رقبات مفصله واقع در ایوان محال (منطقه) کرمانشاهان (طبق مفاد همین سند) بوده است که به مبلغ نازل دوازده هزار ریال در سال 1311 هجری خورشیدی توسط رضا شاه به زور مصادره شده است.

[ جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:25 ] [ هرمز اقبالی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه